Verbinden van strategie en uitvoering

(Ofwel: Versterken van de focus op wat echt belangrijk is!)

Dat wat een afdeling of organisatie doet is vaak een gevolg van alles wat ooit belangrijk is gevonden, aangevuld met steeds nieuwe eisen of ontwikkelingen van buiten de organisatie. Het gevolg daarvan is dat de focus in afdelingen en organisaties vaak verdwijnt en dat aan ‘alles’ met evenveel aandacht gewerkt wordt en dat de betekenis ervan en het klantperspectief naar de achtergrond verschuiven. Omdat ‘alles’ even belangrijk is en ‘alles’ eigenlijk te veel is voor wat er aan mensen en middelen beschikbaar is, wordt ook ‘alles’ middelmatig.

Wij hebben op basis van de strategiekaart van Kaplan & Norton een werkwijze ontwikkeld die zorgt dat er weer (meer) focus ontstaat; vanuit een gedeeld beeld over wat het meest cruciaal is en hoe deze aspecten met elkaar samenhangen. De denkwijze hierin is heel expliciet van buiten naar binnen: het klantperspectief als basis voor het interveniëren op en het meten van de meest cruciale procesprestaties.

Het resultaat is één kaart waarop de verbinding tussen strategie en uitvoering is gelegd. Dat op zichzelf brengt al heel veel meerwaarde en een fantastisch handvat om vanuit te sturen. Daarnaast is de strategiekaart vanuit de ontstaansgeschiedenis door Kaplan & Norton de perfecte manier om een basis voor de Balanced Scorecard te creëren die uitgaat van meer sturing op minder indicatoren die voor de betrokkenen daadwerkelijk betekenis hebben.

Eén van die succesfactoren bij het verbinden van de strategie met de uitvoering is dat wij uitgaan van ons principe ‘omgaan met (mentale) schaarste’ in plaats van ‘Ontkennen van (mentale) schaarste’. Meer hierover is binnenkort te vinden onder  ‘Mythe van beheersbaarheid‘.

Terug naar meer