Onze kunstwerken

Wij zijn ieder jaar dankbaar voor het vertouwen dat wij van onze opdrachtgevers hebben gekregen. Dankbaar voor het werk dat wij voor en vooral met hen hebben mogen uitvoeren. En dus willen wij daarvoor ook graag ‘dankjewel’ zeggen.

Wij hebben ervoor gekozen om dat met iets van kunst te doen. (Inmiddels) zoeken wij ieder jaar naar een kunstenaar die het leuk vindt om iets voor ons te maken. Een werkstuk dat iets zegt over wie wij zijn en/of waar wij mee bezig zijn. En het mag niet teveel geld kosten. En dit laatste vooral omdat het echt om het gebaar moet gaan en de waarde die daar vanuit gaat.

Wij zijn trots op het lijstje met kunstenaars met wie wij dit de afgelopen jaren hebben mogen doen. Op onderliggende pagina’s is de informatie opgenomen over de werkstukken die wij de afgelopen jaren hebben laten maken voor de opdrachtgevers met wie wij hebben mogen samenwerken.