Noud Verhave

Noud Verhave is een bekende van één van onze medewerkers. Vie hem komen we met Noud in contact. Noud is gevestigd in één van de voormalige Stork-fabriekshallen in Amsterdam. Een enorm gebouw waarin verschillende kunstenaars letterlijk de ruimte kunnen nemen voor hun creatieve expressie.

Noud heeft zich bij onze kennismaking laten inspireren door de groei die wij doormaken; zowel in omvang van ons bedrijf als in de ontwikkeling in ons denken. Hij brengt ons in verbinding met een spraal en maakt voor ons de ‘Circle of Motion’. Noud schrijft hetvolgende bij de werkstukken die hij voor ons heeft gemaakt:

“Bij de Kelten heeft de spiraal een sterke symboliek. De naar binnen en naar buiten gerichte wendingen staan voor levenskracht, evolutie en samenwerking. Spiraalvormen komen veelvuldig voor in de natuur; van ons DNA en in de nevels van het heelal tot in schelpen en in planten. In het Boeddhisme staan spiralen symbool voor de eeuwige beweging van verandering en groei.”

Bijzonder in het werk van Noud is dat hij vijf beelden heeft gemaakt, die tezamen één geheel vormen. Alle vijf de beeldjes zijn verspreid via ons en onze opdrachtgevers; en toch is er – ook op deze wijze – een blijvende band tussen ons en hen.