Procesmanagement

De natuurkunde heeft de laatste eeuwen een trend ingezet van het splitsen van het geheel in delen. Taylor heeft met zijn arbeidsdeling het ‘opknippen’ als principe in de bedrijfskunde geïntroduceerd. Anno 2011 is het juist het gevolg van dit opknippen wat organisaties bezig houdt. Op zoek zijn naar manieren om de verkokering die ontstaan is tegen te gaan. Procesmanagement biedt hiervoor een gedeeltelijk maar zeer waardevol antwoord.

Wij richten ons enerzijds op het begeleiden van organisaties als geheel naar een meer procesgeoriënteerde bedrijfsvoering. Hierbij sluiten wij dicht aan tegen de SqEME-filosofie. Belangrijk hierbij zijn het leggen van een aantal basisvoorwaarden om procesmanagement niet verkeerd te gaan gebruiken waardoor de verkokering en bureaucratie gevoed worden en het omgaan met proceseigenaarschap in relatie tot lijnmanagement.

Anderzijds richten we ons op het verbeteren of (her)ontwerpen van een afzonderlijk proces waarbij wij het beste van SqEME gebruiken, maar ook andere methoden gebruiken zoals bijvoorbeeld KAD. En niet in de laatste plaats maken wij hierbij ook gebruik van  onze eigen ontwikkelde ideeën, die gebaseerd zijn op wie wij zijn en de ervaring die wij  .

Eén van die succesfactoren bij procesmanagement is dat wij uitgaan van ons principe ‘high trust – low tolerance’ in plaats van ‘low trust – high tolerance’.Meer hierover is binnenkort te vinden onder  ‘Mythe van beheersbaarheid‘.

Terug naar meer