Over BrainShare

Welkom op de website van BrainShare, het organisatieadviesbureau voor Resultaatgericht organiseren

De ambitie van BrainShare wordt gevangen in de naam zelf, alsmede in het beeldmerk met de springbokken. Samen met haar opdrachtgevers wil BrainShare organisaties vooruit helpen, door de krachten te bundelen en ‘samen de sprong vooruit te maken’. Vanuit haar organisatiebenadering richt BrainShare zich op verbeteringen in de organisatorische processen, de besturing en de informatievoorziening.

BrainShare legt in al haar projecten een sterke nadruk op focus. Hoewel perfectie een nobel streven is, brengt de realiteit met zich mee dat organisaties zorgvuldig moeten afwegen aan welke trajecten medewerkers en management hun aandacht schenken. Vanuit deze optiek richt BrainShare zich op vraagstukken die rechtstreeks van invloed zijn op het presteren van de organisatie naar haar klanten, burgers en markt toe. Deze insteek legt direct de kritische processen en relevante organisatievraagstukken bloot die de schaarse aandacht en inspanning van de organisatie verdienen.

BrainShare helpt de organisatie de onderkende verbeteringen sneller en beter te bereiken, door met een gerichte opdracht continu de focus te bewaken en de voortgang te bewerkstelligen. Dát is de rol die de externe adviseur, vanuit zijn of haar positie ‘buiten de vuurlinie’, perfect kan vervullen.

Ook de stijl van werken draagt duidelijk bij aan het succes van BrainShare. De adviseurs van BrainShare worden gedurende hun projecten als het ware één met de organisatie en gaan initiatiefrijk en betrokken te werk. Zo ontstaat zeer snel het inzicht in de organisatie dat nodig is om tot gerichte en realistische plannen en adviezen te komen.

BrainShare, aangenaam!