Trainingsbijeenkomst voor interne auditoren Waterschap Peel en Maasvallei

Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft ons gevraagd een bijeenkomst te faciliteren waarbij met interne auditoren een verdiepingsslag wordt gemaakt die bijdraagt aan de kwaliteits- en organisatieontwikkeling binnen het Waterschap.

Tijdens de workshop zullen de volgende thema’s aan bod gaan komen:

– Denken in processen:  Wat maakt een proces tot een proces? Op welke wijze kun je de overdracht tussen proces(stappen) onderling, vastleggen en vooral bestuurbaar maken?

– Essenties van verbeteren: Er zijn vier verschillende vormen van verbeteren mogelijk; we gaan kijken naar de essenties van deze verschillen en op zoek naar de waarde van het onderscheid hiertussen als gekeken wordt naar de eigen processen.

– Systeem vs. Leefwereld: Een valkuil bij kwaliteitsmanagement is dat de focus veel te veel komt te liggen bij het borgen van gemaakte afspraken, in plaats van op het borgen van het behalen van de doelstellingen die voor het functioneren van de organisatie feitelijk relevant zijn.

Essent B2B

Kwaliteitsaudits ISO 9001

Essent B2B voert jaarlijks een interne Kwaliteitsaudit uit, om op een vast punt in het jaar te bekijken in hoeverre de ambities t.a.v. continu verbeteren in de praktijk verwezenlijkt worden en waar nieuwe mogelijkheden liggen om de prestaties te verbeteren. BrainShare heeft deze audits een aantal opeenvolgende jaren begeleid en mede-uitgevoerd. Er is steeds nadrukkelijk gekozen voor een aanpak die dicht bij de beleving van de medewerkers en managers ligt. Op deze manier is bereikt dat inspirerende gesprekken gevoerd worden en tegelijkertijd getoetst wordt of aan de eisen van ISO 9001 wordt voldaan.