Samenwerking Zin in Werk

Vanuit BrainShare zal Wouter Hart vanaf 1 april aanstaande, voor ca. 2 dagen per week een belangrijke rol gaan vervullen bij het geven van  invulling aan de bedoeling van Zin in Werk.  ZIN is een bijzondere organisatie, die is gelegen op een bijzondere plek en die voort komt uit bijzondere gedachten. Alleen al vanuit deze kaders ervaren wij de samenwerking die wij nu aangaan als heel bijzonder. Bij ZIN gaat het om zingeving; wat dat betekent voor jezelf en voor je omgeving. Bij Zin in Werk gaat het om wat je in- en met je werk kunt bereiken als zingeving een belangrijke drijfveer is.

De bijdrage vanuit BrainShare zal erop gericht zijn om op en om de ontmoetingsplaats van Zin in Werk de goede dingen verder tot ontwikkeling te laten komen.

Hoe het (schijnbaar) onbeheersbare te beheersen in het Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen

In navolging van de zeer gewaardeerde presentatie over de ‘Mythe van Beheersbaarheid’ tijdens het ZIS congres (november 2010), is Wouter Hart gevraagd een bijdrage te gaan leveren aan een scholingsdag voor medisch personeel van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen.

Tijdens een interactieve sessie zal worden gekeken naar de ‘naleefbaarheid’  van afspraken en protocollen die voor het zorgproces belangrijk zijn.