Weblog Wouter: ‘De Weegschaal’

Wouter houdt een weblog bij, welke maandelijks gepubliceerd wordt in Sigma, het vakblad voor kwaliteitsmanagers.

De eerste publicatie in deze nieuwe cyclus gaat over ‘De weegschaal’. De weegschaal is een fragment uit het nieuwe boek waaraan Wouter momenteel werkt: De Mythe van Beheersbaarheid.

“… Er kwam bij mij het beeld op van zo’n ouderwetse weegschaal. Waarbij je aan beide kanten iets van gewicht plaatst. En ik zag hoe we op die weegschaal soms af-wegingen maken waarin we de voors en tegens van verschillende argumenten als een soort van ingrediënten op beide armen plaatsen. De vraag daarbij is dan steeds welke argumenten het zwaarste wegen en welke beslissing we dus moeten maken.”

Hoe het (schijnbaar) onbeheersbare te beheersen in het Bethesda Ziekenhuis te Hoogeveen

In navolging van de zeer gewaardeerde presentatie over de ‘Mythe van Beheersbaarheid’ tijdens het ZIS congres (november 2010), is Wouter Hart gevraagd een bijdrage te gaan leveren aan een scholingsdag voor medisch personeel van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen.

Tijdens een interactieve sessie zal worden gekeken naar de ‘naleefbaarheid’  van afspraken en protocollen die voor het zorgproces belangrijk zijn.Presentatie Mythe van Beheersbaarheid aan afdeling Milieu gemeente ‘s-Hertogenbosch

Met de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn wij al eerder in gesprek geweest over het thema ‘Mythe van Beheersbaarheid’. Vandaag hebben wij een presentatie gegeven aan de afdeling Milieu van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Aan de hand van een korte introductie hebben wij gekeken naar een tweetal patronen die zich in de praktijk voor kunnen doen, waarbij de kans ontstaat dat de focus op het waarom van ons handelen, verloren kan gaan. Aan de hand hiervan zijn wij vooral met elkaar in gesprek geweest. We hebben vastgesteld dat sommige organisaties soms inderdaad echt vanuit starheid lijken te opereren, waardoor een open kijk op wat bereikt zou kunnen worden, amper tot niet meer mogelijk is. Eén van de mogelijke instrumenten waar we nader over gesproken hebben is de strategiekaart; de strategiekaart is een instrument waarmee het (onder meer) mogelijk is om – onder één noemer – specifieke belangen voor specifieke klantgroepen van elkaar te onderscheiden. Dit kan ondersteunend werken aan het vinden van de balans tussen wat je binnen het project wilt gaan regelen en waar je eigenlijk juist ruimte wilt kunnen creëren. De discussiebijeenkomst bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch is gevoerd binnen het kader van het gemeentelijke programma: Stappen naar een klimaatneutraal ‘s-Hertogenbosch.

Bijdrage Nationaal Kwaliteitscongres 2010

Op 24 mei jl. vond in Arnhem het 14e Nationale kwaliteitscongres plaats. Van het congres is een sfeerimpressie gemaakt door Georg Hübner: Impressie Nationaal Kwaliteitscongres

Op het congres was Wouter Hart één van de keynote-sprekers; zijn bijdrage ging over de ‘ Mythe van de beheersbaarheid’ .