Essent B2B

Kwaliteitsaudits ISO 9001

Essent B2B voert jaarlijks een interne Kwaliteitsaudit uit, om op een vast punt in het jaar te bekijken in hoeverre de ambities t.a.v. continu verbeteren in de praktijk verwezenlijkt worden en waar nieuwe mogelijkheden liggen om de prestaties te verbeteren. BrainShare heeft deze audits een aantal opeenvolgende jaren begeleid en mede-uitgevoerd. Er is steeds nadrukkelijk gekozen voor een aanpak die dicht bij de beleving van de medewerkers en managers ligt. Op deze manier is bereikt dat inspirerende gesprekken gevoerd worden en tegelijkertijd getoetst wordt of aan de eisen van ISO 9001 wordt voldaan.